เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ( มยส. )

DSCF7027
DSCF7030
DSCF7044
DSCF7051