รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560, รางวัลระดับประเทศปีที่ 3 ประจำพื้นที่ บ้านโพธิ์ & รางวัลระดับประเทศปีที่ 2 ประจำพื้นที่ เกตเวย์

IMG_0232
IMG_0233
IMG_0293