ยินดีตอนรับ
“TTK ASIA TRANSPORT”
WEBSITE!

เราทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทยด้านการจัดการซัพพลายเชนด้วยระบบ Milk-run เราออกแบบและใช้กระบวนการชั้นนำของอุตสาหกรรมในการบริหารการขนส่ง

พนักงานขับรถมากว่า 1,000 คน, ครอบคลุมพื้นที่ 6 แห่งทั่วประเทศไทย ,มีความเป็นเลิศในการดำเนินงานจัดส่งสินค้า เพื่อให้บริการด้าน Milk-run กับการขนส่งที่มีความท้าทาย

People in Team
Truck
Yard
Projects

ความปลอดภัยเป็นที่หนึ่ง

เพิ่มจิิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสร้างความคิดว่า

『การปฏิบัติตามกฎเป็นเรื่องพื้นฐาน』

SafetyIcon

ข่าวสาร

ความพร้อมให้บริการของเรา

เราพร้อมให้บริการลูกค้าในทุกๆด้าน ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทเรา

บริการด้านพิธีศุลกากร