ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต ( ไทยแลนด์ ) คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น

คุณชิโร อิวาโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้นำด้านโลจิสติกส์ ขั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และ สวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานประจำสำนักงาน และ พนักงานขับรถบรรทุก อีกทั้งยังให้ความใส่ใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในองค์กร การเข้าถึงปัญหาและแก้ไขในทุกด้าน จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

“เรามีการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง ทั้งการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนการทำงานของพนักงาน การจัดกิจกรรมรับฟังเสียงของพนักงาน ( Hearing ) การเข้าถึงพนักงานในทุกระดับ การประชุมผู้จัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนต่าง ๆ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก” คุณชิโร อิวาโอะกล่าว

ด้านประโยชน์จากการได้รับรางวัลดังกล่าว จะเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการตลอดจนเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่า บริษัทสามารถบริหารจัดการป้องกันการทำงานที่ไม่เกิดความผิดพลาดและความขัดแย้งภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานในด้านสวัสดิการและแรงงานสู่ระดับสากลอีกด้วย

นอกจากรางวัลดังกล่าวแล้ว บริษัทยังได้รับรางวัลและผ่านการรับรองมาตรฐานสากลอีกมากมาย อาทิ รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับประเทศ , มาตรานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark , มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ หรือ ISO 9001 : 2015 และมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 : 2015 และอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งแต่เดิมจะดำเนินการขนส่งภายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเริ่มมีการยายการขนส่งสินค้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา , เวียดนาม , สปป.ลาว , เมียนมา และมาเลเซียมากขึ้น โดยดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการขนส่งโลจิสติกส์ และจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ ส่วนธุรกกิจซ่อมบำรุง บริษัทยังคงให้บริการและเพิ่มมาตรฐานการให้บริการด้านซ่อมบำรุงสภาพรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพในการขับขี่อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังมีการฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย ( TPRO Training Center ) โดย มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ทางด้านการขับรถบรรทุกและรถยนต์ประเภทต่าง ๆ เป็นผู้ให้การฝึกอบรมในหลักสูตรในการขับขี่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นประเภทรถบรรทุก รถบัส และ รถยนต์ 4 ล้อ ซึ่งพร้อมที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ในการขับขี่กับการบริการเต็มรูปแบบ บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร

นอกจากนี้ บริษัทจะขยายรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินอยู่เพิ่มมากขึ้น และขยายธุรกิจขนส่งสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ความสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคตทั้งนี้ บริษัทได้มีการตั้งเป้าการเติบโตของธุรกิจเฉลี่ย 10% ต่อปี และ คาดการณว่า ในอนาคตจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน สิงหาคม 2555 ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งโลจิสติกส์ ซ่อมบำรุงรถบรรทุก และ ศูนย์อบรมการขับขี่ โดยมีพนักงานกว่า 1,200 คน พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรโดยใช้หลัก 2P1L ประกอบด้วย ( Passion + Positive + Logical ) โดย Passion การปลูกฝังให้พนักงานมีความหลงไหลในการทำงาน , Positive การมองไปข้างหน้าและขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมๆ กันและ Logical การทำงานที่มีเรื่องราว มีการคิดแบบเป็นระบบมาใช้ในการทำงาน