การขนส่งข้ามพรมแดน

พื้นที่ขนส่งในเขตลุ่มแม่น้ำโขง

บริษัททีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศสำหรับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่สาม ซึ่งเราปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกระหว่างประเทศ

ข้อดีของการขนส่งข้ามพรมแดนทางบก

icon-Time
ลด Lead time
icon-Stock
ลดการใช้พื้นที่ในสต๊อก
icon-Fliexible
สามารถยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนเแปลง
cross-border-map