banner-training-center

ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขับรถ

TPRO มุ่งเน้นการผลิตนักขับรถมืออาชีพออกสู่ท้องถนน

นักขับรถมืออาชีพคือ ?

นักขับรถมืออาชีพ คือผู้ขับขี่ที่มี ”จิตสำนึก” “ความรู้” “ทักษะ” “เทคนิค” และ ”ไหวพริบ” ที่พร้อมสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีความมั่นใจในการขับขี่อย่างมืออาชีพของตนอยู่เสมอ

tranning-center

TPRO CONCEPT

icon-t
Transport Technicality
(หลักวิชาทางด้านการขนส่ง)
icon-p
Professional Driving
(การขับรถอย่างมืออาชีพ)
icon-r
Responsibility of safety
(ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย)
icon-o
Opportunity for training
(โอกาสสำหรับการฝึกอบรม)
tpro

TPRO

“TPRO” เป็นศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่มีสนามฝึกขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ มีโค้งส่งความเร็วลาดเอียง 16 องศา และสนามจำลองพื้นถนนเปียกและลื่น ที่รถยนต์ขนาดเล็กรวมไปถึงรถบรรทุกและรถบัสขนาดใหญ่สามารถขับเพื่อทดสอบอันตรายจากการเบรกและอันตรายบนสภาพถนนที่อันตรายที่สุดเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

อีกทั้ง เรายังมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการอบรมที่ทันสมัย โปรแกรมและหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายที่สามารถรองรับทุกความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม

การฝึกอบรมจากประสบการณ์อันตราย เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย

ศูนย์ฝึกอบรมของเราสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่ สามารถคาดการณ์อันตรายล่วงหน้าได้ ผ่านการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติ ที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้สัมผัสประสบการณ์อันตรายจริงในสถานการณ์จำลองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเวลากลางคืน การขับบนถนนลื่น หรือการขับยานพาหนะที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาหรือการตรวจเช็คตามหลักการก่อนขึ้นขับ

นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรเกี่ยวกับการขับรถแบบประหยัดน้ำมัน ที่ไม่เพียงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดการปล่อย CO2 แต่ยังช่วยลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัยอีกด้วย

ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขับรถ TPRO

ศูนย์ฝึกอบรมรถบรรทุกขนาดใหญ่เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย