รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2561 ระดับประเทศ พื้นที่จังหวัดชลบุรี (พื้นที่ MBC) และผลการประกวดประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งคุณชิโร อิวาโอะ ประธานบริษัท  ตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมรับรางวัลในวันที่  23 สิงหาคม 2561  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้มอบรางวัล