รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563

บริษัทฯ เข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี  2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 4 พื้นที่ อันได้แก่ พื้นที่บ้านโพธิ์
ปีที่ 6 พื้นที่เกตเวย์ ปีที่ 5 พื้นที่สำโรงปีที่ 4 และพื้นที่ทองโกรว์ ปีที่ 3 โดยในปีนี้มีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมรับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด

วันที่ 17 กันยายน 2563 คุณไชยยา กลิ่นกุหลาบ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, คุณทองมูล อ่อนคำ กรรมการสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลของพื้นที่ทองโกรว์ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารและฝ่ายสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องคิว การ์เด้น ทัศนาการ์เด้น อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2563 คุณอำนาจ เนตรเชวียง รักษาการรองประธานบริษัทฯ, คุณไชยยา กลิ่นกุหลาบ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, คุณอาคม สว่างแสง ประธานสหภาพแรงงานฯ และคุณสันติ รักซ้อน เลขาสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลของพื้นที่บ้านโพธิ์และพื้นที่เกตเวย์ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารและฝ่ายสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องประชุมสมภพภูติโยธิน โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 กันยายน 2563 คุณวิศรุต ชูพันธ์ ผู้จัดการแผนก และคุณคำรณ ภูษิต รองประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลของพื้นที่สำโรง พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารและฝ่ายสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ