วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

icon-vision
มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการขนส่งในเอเชีย

ทีทีเคเอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
อุดมคติที่เรายึดมั่น

มุ่งสู่การเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำในเอเชีย

เราให้บริการขนส่งที่เป็นเลิศไม่เพียงแค่ในประเทศไทย แต่รวมถึงในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและอื่นๆ อีกในอนาคต

สร้างมูลค่าใหม่ในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์

เราสร้างคุณค่าใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำอยู่เสมอ

มีส่วนร่วมในการยกระดับความปลอดภัยการจราจร

เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทย ผ่านระบบและวิธีการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานระดับสูง

icon-ttk

บริการที่เหนือความคาดหมาย

เหนือความคาดหมาย
สำหรับลูกค้า
ที่สุดแห่งความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย คุณภาพ ความไว้วางใจ บริการอันชาญฉลาด ที่มาพร้อมความรวดเร็ว
เหนือความคาดหมาย
สำหรับเรา
เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและความแข็งแกร่งร่วมกัน
เหนือความคาดหมาย
สำหรับอนาคต
แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนอนาคตไปสู่ความปลอดภัยและสังคมที่ยั่งยืน ด้วยข้อมูลเชิงลึกและความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์