12TH LP DRIVING SKILL CONTEST

บริษัท ทีทีเคเอเชีย ทรานสปอร์ต(ไทยแลนด์)จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการขับรถบรรทุกและรถ Forklift เพื่อให้มีความปลอดภัย โดยได้จัดขึั้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่รถบรรทุก TPRO.