สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ซึ่งพื้นที่สมุทรปราการ

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564

ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเกิดจากความร่วมมือของฝ่ายบริหารและสหภาพแรงงานฯ ที่เห็นความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและการจัดสวัสดิการที่ได้มาตรฐานให้กับพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพอันเป็นผลทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้

พื้นที่สำโรงได้รับปีที่ 5 โดยในปีนี้มีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมรับรางวัลกับนายพงศ์เทพ เพชรโสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 28 กันยายน 2564 คุณชิโร อิวาโอะ ประธานบริษัทฯ, คุณอาคม สว่างแสง ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลของพื้นที่สำโรง พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารและฝ่ายสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ