รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเกิดจากความร่วมมือของฝ่ายบริหารและสหภาพแรงงานฯ ที่เห็นความสำคัญของ แรงงานสัมพันธ์ที่ดีและการจัดสวัสดิการที่ได้มาตรฐานให้กับพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพอันเป็นผลทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้พื้นที่ปราจีนบุรีได้รับรางวัลเป็นปีที่ โดยในปีนี้มีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมรับรางวัลกับ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 22 กันยายน 2564 คุณชิโร อิวาโอะ ประธานบริษัทฯ, คุณอาคม สว่างแสง ประธานสหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลของพื้นที่ปราจีนบุรีพร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริหารและฝ่ายสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์ข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องสระมรกต ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี